Oude Wegen

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Transitie – een vindingrijk antwoord op de crisis

transitie

Transitie betekent ‘overgang’ en heeft tot doel gemeenschappen opnieuw zelfredzaam te maken om opnieuw tot een duurzame maatschappij te komen. Het fenomeen komt overgewaaid vanuit het Verenigd Koninkrijk, velen geloven dat daarin de toekomst ligt.

Transitie is een positieve kijk op de toekomst, een oproep om anders te gaan leven. Dit gegeven is overigens niet politiek gekleurd, politici hebben al vaker aangetoond dat ze geen duurzame toekomstvisie hebben. Belangrijk is dat de impuls tot verandering vanuit de gemeenschappen zelf moet komen.

Een aantal concrete doelstellingen zijn daarbij onontbeerlijk:

– Compacter en energiezuiniger wonen

Bij dit toekomstbeeld hoort ook het huisvesten van verschillende generaties onder één dak, waarbij iedereen elkaar kan ondersteunen. Dit gegeven kan de kosten van dure rusthuizen en kinderopvang aanzienlijk drukken. Behoort eveneens tot de mogelijkheden: een coöperatieve woongemeenschap. Kosten van vervoer en het gebruik van elektrische apparaten zoals wasmachines e.d. kunnen opnieuw geminimaliseerd worden.
De streekintercommunale IGEMO biedt een nieuwe en duurzame kijk op wonen en voorziet in het concept van een coöperatieve vennootschap. Zij verhuurt woningen aan haar aandeelhouders, wat inhoudt dat de bewoner zowel (deel) eigenaar én huurder tegelijk is.

– Dichter bij huis werken

Hier wordt beoogd dat men zich zo min mogelijk moet verplaatsen. Uitkijken naar werk in eigen streek, veranderen van job of verhuizen naar de plek waar je werkt zijn aangewezen. Ideaal is een job waarbij thuiswerk tot de mogelijkheden behoort, zodat je niet meer iedere dag naar kantoor moet. Ook een project rond autodelen kan een zinvol initiatief zijn.

– Besparen op energie

Het loont de moeite om eens te bekijken of je zelf energie kan opwekken. De sleutel tot deze visie is dat het telkens om gemeenschappelijke inspanningen moet gaan, m.a.w. de vraag moet steeds vanuit de gemeenschap zelf komen. Wanneer het gaat over energie opwekken, betrekken we daar het liefst een hele buurt bij die bv. samen een grote windmolen of kleine waterkrachtcentrale aankoopt om daar dan ook samen de vruchten van te plukken.

Wanneer dat moeilijk haalbaar lijkt kan men overwegen om aan te sluiten bij een coöperatieve energieleverancier zoals CV Ecopower. Voor de eenmalige prijs van 250 Euro per aandeel word je medevennoot en profiteer je van groene, schone stroom tegen een aantrekkelijke prijs.

– Productie van voedsel op lokale schaal

Kies in de toekomst consequent voor lokaal geteelde producten. In biowinkels kan je een groenten- en fruitabonnement nemen waardoor je iedere week profiteert van een pakket vol biologisch geteelde groenten en fruit, afkomstig van een plaatselijke teler. Een klein pakket kost zo’n 6 Euro, een groot ongeveer 11 tot 12 Euro.
Als gemeenschap kan je samen tuinieren en groenten en fruit verbouwen op een gemeenschappelijk lapje grond. Ook braakliggende terreinen kunnen zich lenen tot stadslandbouwprojecten.

Verwante initiatieven

In het Zuid-Engelse plaatsje Totnes werkt men op lokaal niveau met een complementaire munt, de zg. ‘Totnes pound’. Om de aankoop van streekgebonden producten aan te moedigen kunnen de inwoners van Totnes met deze munt betalen bij plaatselijke handelaren. In Gent kent men een gelijkaardig initiatief met de ‘Torekes’. In Gérouville en Virton (Wallonië) kan men dan weer met de ‘Epi lorrain’ betalen. Ook LETS is een gelijkaardig initiatief: in ruil voor een bewezen dienst wordt men betaald met ‘Stropkes’ die dan ook weer plaatselijk besteed kunnen worden.

Door een aantal concrete en doorgedreven ingrepen toe te passen op ons dagelijks leven is het mogelijk om vanuit onze hedendaagse grauwe maatschappij vol auto’s en files de overgang te maken naar een groene en lokaal verankerde toekomst. Zoals eerder gezegd moet de vraag en de wil tot veranderen steeds uit de gemeenschap als een geheel komen, maar we krijgen er dan ook wat voor terug: een schonere, eerlijkere toekomst die ons onafhankelijker kan maken en waardoor we economische verschuivingen beter zullen kunnen opvangen.

Alternatief Leven Menu

Begin lente · Lentereinigingskuur · Natuurlijk Alternatief Tampons · Kleur beïnvloedt je humeur · Koken met restjes · Budgetvriendelijk koken · Tips creatieve Pasen · Transitie - antwoord op de crisis

Terug naar Hoofdpagina Oude Wegen