Oude Wegen

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

De Nornen

de Nornen

Iedere keer als er bij een ridder of edele een kind werd geboren, bestudeerden de sterrenwichelaars de sterren en sterrenkaarten om het levenslot van dat kind te voorspellen.

In de klassieke mythologie zijn er 3 dochters van de Nacht en de Duisternis die de Fata of schikgodinnen worden genoemd : Geboorte, Leven en Dood zijn hun namen. In het Grieks heten zij de Moirai en hun aanvoerster was de Moiragetes of de Fata Moiragetes. In het Germaans worden zij ‘Nornen’ genoemd.

Wie zijn de Nornen?

De Nornen zijn de archetypische godinnen van het lot, zij worden ook ‘schikgodinnen’ genoemd.
Het lot van de mensen die Middenaarde bevolken wordt door hen beschikt, de Nornen zorgen ervoor dat wat onafwendbaar is, gebeurt.

Urd is de oudste van de drie en schenkt de mensenziel een levensdraad bij de geboorte.
Daarna verschijnt Werdandi, het ‘leven’, de middenste zuster. Zij verbindt in de loop van het leven diverse levensdraden met elkaar.
Skuld (= schuld, karma) is tenslotte degene die, als de tijd gekomen is, de levensdraad doorsnijdt.

De proza-Edda zegt over hen:

Er zijn veel soorten Nornen.
Zij komen bij elk kind dat wordt geboren om zijn levensloop te bepalen.
Sommigen behoren tot het geslacht der Goden anderen tot dat der Elfen.
Weer anderen tot dat der Dwergen.

In de traditionele folklore van de Europese culturen verschijnen de Nornen ook op de laatste dag van iemands leven om hem of haar van deze naar een andere wereld te geleiden.

Eenieder is een taak toebedeeld vanaf het moment dat hij geboren wordt”.
Onze geboortehoroscoop herinnert ons aan die taak en geeft ons kleine brokjes van onze eerder gemaakte ervaringen terug.
Ze vertelt ons in orakeltaal wie we waren, waar we vandaan komen en hoe onze toekomst eruit ziet.
Daarom ben je tenslotte hier; want niets is toevallig, overal zit een bedoeling achter, hier op aarde net als ergens anders.
Eenieder heeft zijn lied op aarde, elk mens heeft zijn verhaal.
Ken jij dat van jou?

Oude Wegen Menu

Heggerijder · Verborgen Pad · Licht in het duister · Elfen · De Sleutel · Slangenkracht · Sprong in het duister · De Nornen · Dochters van Eva · Jaarfeesten · Slangendrager · Intuïtie

Terug naar Hoofdpagina Oude Wegen