Oude Wegen

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Dochters van Eva

venusbeeldjes

Zeven prehistorische oermoeders liggen aan de oorsprong van de Europese bevolking

In zijn zoektocht naar de wortels van de mens ontdekte de Oxfordse professor Bryan Sykes dat de oorsprong van zowat 99% van de Europese bevolking terug te voeren is op zeven ‘oermoeders’, de spreekwoordelijke ‘dochters van Eva’.

Hij kwam tot deze conclusie na het onderzoeken van het mitochondriaal DNA (mtDNA) van 6000 vrijwilligers. Zowel mannen als vrouwen bezitten mtDNA maar alleen de vrouw geeft het door aan haar kinderen. We erven allemaal mtDNA van onze moeders, maar niet van onze vaders. Jouw moeder erfde het mtDNA van haar moeder, die het op haar beurt weer erfde van háár moeder. Deze ‘moedervingerafdruk’ vormde de sleutel in Prof. Sykes’ zoektocht naar de oorsprong van de mens. Op deze manier kunnen we namelijk een onafgebroken matriarchale lijn door de tijd heen terug volgen. Tot we, zo wees het onderzoek uit, bij één bepaalde stammoeder uitkomen.

Uiteraard herbergt ons mtDNA het genetisch materiaal van veel meer vrouwen – er zijn er wereldwijd zo’n 36 in kaart gebracht – maar in de praktijk komen we steeds weer uit bij zeven hoofdlijnen, zeven stammen die uiteindelijk aan de wieg stonden van de hele Europese populatie.

Aan het begin van ieder van deze ‘voormoederlijke’ lijnen treffen we telkens één oer- of stammoeder aan. Een uitzonderlijk fascinerende gedachte is dat. Prof. Sykes gaf hen liefdevolle namen zoals Helena, Jasmine, Katrine, Tara, Xenia, Valda en Ursula – allen dochters van de mitochondriale oervrouw Eva – opdat we hen dan eerder kunnen zien als mensen van vlees en bloed die echt bestaan hebben, i.p.v. slechts een verzameling DNA.

Vaststaat dat deze vrouwen echt geleefd hebben op verschillende tijdstippen in Europa, variërend van 45000 jaar tot zo’n 7000 jaar geleden. Het moeten uitzonderlijk sterke en heroïsche vrouwen geweest zijn om te kunnen overleven in zo’n barre omstandigheden, zoals ijstijden en andere extreme weersomstandigheden.

Volgens de theorie van Prof. Sykes zouden Europese migranten, komende uit Afrika, ook maar liefst duizenden jaren eerder in Europa neergestreken zijn dan tot nu toe door antropologen over het algemeen werd aangenomen.

Wie wil weten van welke van deze zeven oermoeders hij of zij afstamt, kan terecht bij het bedrijf Oxford Ancestors. Voor zo’n 200 Britse Pond kom je te weten wie jouw ‘oermoeder’ was. Op deze manier worden er fondsen geworven voor verder onderzoek en voor het in kaart brengen van nieuwe gegevens.

Oude Wegen Menu

Heggerijder · Verborgen Pad · Licht in het duister · Elfen · De Sleutel · Slangenkracht · Sprong in het duister · De Nornen · Dochters van Eva · Jaarfeesten · Slangendrager · Intuïtie

Terug naar Hoofdpagina Oude Wegen