Oude Wegen

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Elfen

Elfen

Faery comes from the Latin term fata or fate.
The old English term for faery is fay which means 'enchanted' or 'bewitched'.

Een ander woord voor fee is elf. Dit woord stamt niet uit het Latijn maar uit de Germaanse talen. Heksen en elfen hebben altijd al een speciale band gehad. Traditioneel gezien waren het de feeën en elfen uit de Andere Wereld die heksen initieerden in de magie en omgekeerd zijn feeën/elfen dan weer de oorspronkelijke heksen (bv. Morgan Le Fay). Er is een duidelijke verwantschap tussen beide.

In bepaalde takken van de traditionele hekserij leeft nog altijd het geloof dat de elfen zouden ontstaan zijn uit de (verboden) omgang van Gevallen Engelen met sterfelijke vrouwen. Deze Gevallen Engelen onderrichtten de vrouwen ook in de occulte wetenschappen zoals astrologie, astronomie en hekserij.
Uit hun nakomelingen zou een hybride ras ontstaan zijn, begiftigd met bijzondere magische gaven.

De voedingsbodem van dit geloof is 'the passing of the power', het doorgeven van het heksen- of elfenbloed van generatie op generatie, zowel op psychisch als op fysiek vlak. Het claimen van elfenbloed lijkt op het eerste gezicht wellicht wat vergezocht maar het is een feit dat er nog steeds mensen zijn die zich verwant voelen met elfen. Ikzelf interpreteer dit subtiele gevoel van anders zijn vooral op het spirituele niveau:

Een over het algemeen hogere gevoeligheid voor helderziendheid en het krijgen van voorgevoelens en indrukken vanuit de Andere Wereld.
Een andere vorm van bewustzijn, meerbepaald een diffuus bewustzijn dat ontvankelijk maakt voor mystieke ervaringen.
Het denken in samenhangen of associatief denken (magisch denken) i.p.v. logisch en lineair denken.
Dit zijn stuk voor stuk kwaliteiten die aan de rechterhersenhelft worden toegeschreven.

Many would scoff at the suggestion of elven blood,
but it is the bearers of such who make the traditional witches or hedgewitches.
These people have that special spark of conciousness and perception about them,
it sets them apart from others.

Het elfensymbool bij uitstek is de zevenpuntige ster, ook wel de elfenster genoemd. De elfen zouden dit symbool aan de mensheid geschonken hebben om zo de kloof tussen hun wereld en de onze te overbruggen, om als het ware een brug te slaan tussen beide werelden. De elfenster is dus een passagesymbool. Het is de symbolische sleutel die de poort opent die ons van de Andere Wereld scheidt.

Goed om weten is dat sommige momenten beter geschikt zijn dan andere om de overtocht te maken. De ochtend- en avondschemering, het middernachtelijk uur, of één van de jaarfeesten: midwinter, Imbolc, Ostara, Beltain (of Roodmas), midzomer, Lammas, Michaelmas en Samhain (of Hallowmas) zijn bijzonder gunstige tijdstippen.

De elfenster heeft zeven punten, iedere punt vertegenwoordigt een pad naar de vervolmaking van het Hogere Zelf en effent de weg naar de Andere Wereld.
Hetzelfde concept vinden we terug in 'de afdaling van de Godin' waarin de godin Inanna door zeven poorten afdaalt naar de onderwereld. Persoonlijk zie ik er ook nog een andere betekenis in: drie heerst over vier, de Voorzienigheid of het Lot heerst over de vier stoffelijke elementen van aarde, lucht, vuur en water. Ook hier zien we weer de connotatie Fata, Fate = Fay.

Terwijl het pentagram een menselijke figuur voorstelt (hoofd, armen en benen), zien anderen in de elfenster de voorstelling van een engel: hoofd, vleugels, armen en benen. Dit brengt ons terug bij het uitgangspunt van de Gevallen Engelen en zo is de cirkel uiteindelijk weer rond.

Oude Wegen Menu

Heggerijder · Verborgen Pad · Licht in het duister · Elfen · De Sleutel · Slangenkracht · Sprong in het duister · De Nornen · Dochters van Eva · Jaarfeesten · Slangendrager · Intuïtie

Terug naar Hoofdpagina Oude Wegen