Oude Wegen

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Jaarfeesten

Jaarwiel

De acht jaarfeesten, ook wel sabbats genoemd, zijn seizoensfeesten waarbij we vieren en meebeleven wat er in de natuur rondom ons gebeurt. De jaarfeesten brengen ons in verbinding met het jaarritme van de seizoenen en de grote ritmen van natuur en kosmos.

De acht jaarfeesten zijn knooppunten in het jaar, ze benadrukken het karakter van het jaargetijde. Door middel van deze feesten kunnen we ons verbinden met de grote gang der zaken in de natuur, waardoor we ons ingebed en verbonden gaan voelen met de hele schepping.

De acht jaarfeesten zijn: midwinter of Kerstmis, Imbolc of Lichtmis, Ostara of Pasen, Beltain of meiavond, midzomer of Sint-Jan, Lammas of Maria Hemelvaart, Mabon of Sint-Michaël en Samhain of Allerheiligen/Allerzielen.

Wat kunnen de acht jaarfeesten voor ons in deze tijd betekenen?

De jaarfeesten zijn de weergave van het jaarritme van zaaien, ploegen en oogsten. Op deze manier onderstrepen we de sacrale inhoud van het menselijke handelen en betuigen we dank aan Moeder Aarde voor haar giften.

Door in overeenstemming met het natuurlijke levensritme en de kringloop van het jaar te leven worden we ons opnieuw bewust van de levenskracht van de natuur, die in alles en iedereen latent aanwezig is. Door de jaarfeesten te vieren, kunnen we ons opnieuw verbinden met deze levenskracht in ons zelf.

Het vieren van de jaarfeesten is een eerbetoon aan de goddelijke krachten die het leven op aarde in stand houden. We uiten onze vreugde om het feit dat de natuur voor ons zorgt en dat wij haar kinderen zijn.

Oude Wegen Menu

Heggerijder · Verborgen Pad · Licht in het duister · Elfen · De Sleutel · Slangenkracht · Sprong in het duister · De Nornen · Dochters van Eva · Jaarfeesten · Slangendrager · Intuïtie

Terug naar Hoofdpagina Oude Wegen