Oude Wegen

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Slangendrager, het dertiende sterrenbeeld?

Iedereen kent wel de twaalf klassieke sterrenbeelden. Onlangs kwam er echter een obscuur en grotendeels onbekend dertiende Sterrenbeeld onder de aandacht.
Dit blijkt Ophiuchus, voorheen bekend als Serpentarius, de Slangendrager te zijn.

Hoewel de zon door het sterrenbeeld van de ‘Slangendrager’ (of Ophiuchus) loopt, waardoor het van oudsher erkend werd als een officieel teken van de dierenriem, en het in de dierenriemgordel (ecliptica) ligt, maakt dit sterrenbeeld toch geen deel uit van onze twaalf astrologische dierenriemtekens. Dit is te wijten aan een historisch systeem waarin twaalf tekens die elk gelijk verdeeld werden in dertig graden van vitaal belang zijn.

Het onderwerp Slangendrager is één van de meest omstreden kwesties in de moderne astrologie en een echt struikelblok voor astrologen. Maar het bestaat en valt niet te negeren. Mede hierdoor wordt het teken van de Slangendrager omgeven door een bepaalde mystiek. Door zijn uitsluiting uit de astrologische dierenriem zijn sommige astrologen van mening dat het gekoppeld zou zijn aan een duister, verborgen geheim.

Tegenwoordig wordt er van uitgegaan dat Slangendrager de hoeder is van oude en geheime kennis die opnieuw actueel wordt in deze tijd.

slangendrager

Het dertiende sterrenbeeld?

Slangendrager wordt vaak ten onrechte ‘de dertiende teken van de dierenriem’ genoemd. In feite is Slangendrager, of Serpentarius zoals hij vroeger genoemd werd, een onderdeel van de siderische dierenriem die overeenstemt met de tekens van de astronomische sterrenbeelden zoals ze werkelijk aan de hemel te zien zijn.

De Zon kan waargenomen worden in het sterrenbeeld van Slangendrager tussen 30 november en 17 december van elk jaar.

Waarom is Slangendrager dan geen lid van de ‘gewone’ astrologische dierenriem (tropische dierenriem)? Omdat de astrologische dierenriem in feite een zeer onnauwkeurige weergave van de sterrenhemel is, daterend uit een tijdperk toen er nog geen telescopen of computers bestonden.

De vroegste sterrenkaarten die men in deze tijd nog bezit, dateren uit de tijd van Ptolemaeus en zijn terug te vinden in zijn werk ‘Al Magest’. Hij schreef ook nog een ander belangrijk werk nl. ‘Tetrabiblos’, een compendium van alle astrologische kennis van de Oude Grieken.

In Tetrabiblos behandelt Ptolemaeus Slangendrager als een sterrenbeeld dat geen deel uitmaakt van de astrologische dierenriem. Hij volgt hier eenvoudigweg de stelling van de oude Grieken die de 360 graden van de dierenriem verdeeld hebben in twaalf gelijke delen, waarnaar de westerse astrologie gevormd is.

Ptolemaeus neemt Slangendrager echter wel op als astronomisch sterrenbeeld in zijn kaarten van de sterrenhemel in ‘Al Magest’. Hij heeft de tegenstrijdigheid tussen een eenvoudige astrologische dierenriem van twaalf tekens en de realiteit van de astronomische dertien tekens aan de hemel nooit opgelost. Ook nu worstelen astrologen nog steeds met dit probleem.

Belangrijk om weten is dat de astrologische en astronomische dierenriem tegenwoordig niet meer gelijk lopen, momenteel zit er één teken verschil tussen. Dit fenomeen wordt de precessie van de equinox genoemd.

*astrologische of tropische dierenriem: denkbeeldige, symbolische dierenriem.

*astronomische of siderische dierenriem: de astronomische sterrenbeelden zoals ze werkelijk aan de hemel te zien zijn.

Zie ook: Astrologische betekenis Slangendrager

Oude Wegen Menu

Heggerijder · Verborgen Pad · Licht in het duister · Elfen · De Sleutel · Slangenkracht · Sprong in het duister · De Nornen · Dochters van Eva · Jaarfeesten · Slangendrager · Intuïtie

Terug naar Hoofdpagina Oude Wegen