Oude Wegen

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Folklore

Folklore

Ondanks de grote maatschappelijke veranderingen waarmee we als moderne mens steeds meer te maken krijgen, blijven we wat bepaalde tradities betreft, trouw aan onszelf en bepaalde gebruiken. Deze gebruiken fungeren als een houvast, als ijkpunten in een steeds - en vaak te snel - veranderende wereld.

Folklore is een verzamelnaam voor deze spontaan voortlevende gebruiken die eigen zijn aan een land, streek, plaats, groepering of familie. Folklore begint bij het familieleven om uiteindelijk de grenzen van een land, of zelfs van een werelddeel te overschrijden. Zodoende verenigen folkloristische gebruiken het verleden van een min of meer uitgebreide groep mensen.

Folklore is eveneens het overleveren en voortzetten van een bepaalde traditie en is als dusdanig vaak verbonden met het sociale leven.

Op deze webpagina's zullen we onze aandacht wijden aan folkloristische gebruiken die steunen op een rijke traditie.
Vaak hebben deze gebruiken een religieuze inslag; we denken hierbij ondermeer aan processies, ommegangen, bidplaatsen, bedevaarten en volksgebruiken rondom bepaalde kerkelijke feestdagen. Onze westerse cultuur is natuurlijk doordrongen van het Christendom en onze folklore wordt nog steeds grotendeels bepaald door een geest van godsvrucht, volksdevotie en... bijgeloof.

De duistere wereld van het bijgeloof omvat een vorm van folklore die stilaan uitsterft. Naast het geloof in heksen, spoken, geesten en reuzen, treffen we hier bezweringen, rijmpjes, spreuken en zegswijzen, recepten, legenden, anekdoten, uitdrukkingen, dialecten, volksnamen, plaatsnamen, spotnamen en bijnamen aan.

Naast de folklore die innig verbonden is met het volksgeloof - met begrippen als lucht, water, vuur en aarde - is er nog de folklore die zich vooral beweegt op het vlak van het mysterie van het menselijk leven en de zogenaamde overgangsmomenten: geboorte, kindertijd, verloving, huwelijk, dood.

Verder hebben we ook nog de folklore rond het uitoefenen van een bepaald beroep, het behandelen van ziekten (de zogenaamde volksremedies) en weersvoorspellingen.

Folklore Menu

Het rijk van de nacht · Vrijdag de dertiende · Liefs van Valentijn · Vastenavond- Aswoensdag · Volksnamen van de maanden

Terug naar Hoofdpagina Oude Wegen