Oude Wegen

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Slangenkracht

Voorbereiding op het reizen tussen de werelden

Slangenkracht

De scheppingskracht is immanent, overal aanwezig en stroomt door alles heen. Deze overweldigende kracht wordt ook de aardekracht, draken- of slangenkracht genoemd. Het is de kracht van de grote godin, de aardemoeder.

De slang is van oudsher het symbool van de aardemoeder. Ze is verbonden met de aarde en soms lijkt het zelfs alsof de slang uit de aarde zelf tevoorschijn komt gekropen. De slang symboliseert zowel de onsterfelijkheid als de dood. Haar macht over de dood verwijst naar het dodelijke gif in haar giftanden.

De slang is ook het symbool van transformatie: wanneer zij haar oude huid afwerpt en een nieuwe krijgt, verzinnebeeldt zij in feite het onsterfelijkheidsprincipe. Wanneer een slang met haar eigen staart in haar bek wordt afgebeeld, noemen we haar Ourbouros, symbool van de eeuwig rondwentelende cyclus van het bestaan.

Toen de godinvererende volkeren van o.a. Kanaän werden verdrongen door de Indo-Europeanen, werd ook de slang als symbool van de godin verguisd en vertrapt. De volkeren uit de Indusvallei brachten een mannelijke krijgsgod met zich mee. De strijd tussen de Israëlieten en de Kanaänieten was daarom in feite de strijd tussen de moedergodin en de vadergod. Denk ook aan de rol van de slang in het bijbelse verhaal van de zg.'zondeval'.

Sta jezelf toe om deze kracht, die overal rondom je aanwezig is, te voelen. Voel hoe in de aarde onder je de slangenkracht pulseert. Deze energie vloeit ook door jou heen, als de levensadem...

We vervolgen nu onze oefening:

Bij een volgende inademing trek je de aarde/slangenkracht omhoog, door je beide benen je lichaam in, naar het eerste chakra. Het eerste chakra kleurt rood. Visualiseer nu je eerste sleutelsymbool. Doe dit langzaam en meditatief.

Wanneer je dit naar alle tevredenheid hebt gedaan, trek je de rode energie omhoog naar het tweede chakra ter hoogte van je onderbuik. De energie kleurt nu oranje, het is tijd om je tweede sleutelsymbool te visualiseren.

Trek nu de energie omhoog naar het derde chakra, ter hoogte van je navel. De kleur van dit chakra is geel. Zodra de slangenkracht je zonnevlecht bereikt, visualiseer je het derde sleutelsymbool.

Voel nu hoe de energie omhoog stroomt naar het vierde chakra in je hartstreek en het groene licht je hart laat overlopen met gevoelens van liefde en mededogen. Visualiseer het vierde sleutelsymbool.

Zie de slangenkracht lichtblauw worden en door je heen stromen naar het vijfde chakra in je keel. Als dat gebeurd is, visualiseer je het vijfde sleutelsymbool.

De energie dringt nog verder door tot in je zesde chakra en is intussen indigokleurig geworden. Wanneer ze op de plek tussen je ogen arriveert is het tijd om het zesde sleutelsymbool te visualiseren.

De slangenenergie reikt nu nog verder omhoog naar het kruinchakra waar ze explodeert in een paars iriserend licht.
Visualiseer je laatste sleutelsymbool en laat het paarse licht langs je kruin naar buiten stromen en om je heen golven als een fontein van energie dat weer naar beneden vloeit en zich sluit onder je voeten. Voel hoe die energie je vult met kracht.

Adem in en neem de energie uit de aarde in je op... Adem uit en stuur die energie rond in een eivormige sfeer van kracht die je omgeeft en je beschermt.
Op dit moment is een passage tussen de werelden mogelijk. Je bent nu klaar voor... een sprong in het duister!

Oude Wegen Menu

Heggerijder · Verborgen Pad · Licht in het duister · Elfen · De Sleutel · Slangenkracht · Sprong in het duister · De Nornen · Dochters van Eva · Jaarfeesten · Slangendrager · Intuïtie

Terug naar Hoofdpagina Oude Wegen